POSPÍŠIL, Ondřej, Petr BLAŽEK, Karel KUCHAŘ, Radek FUJDIAK a Jiří MIŠUREC. Application Perspective on Cybersecurity Testbed for Industrial Control Systems. SENSORS [online]. MDPI, 2021, 21(23), 1-38 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s21238119

Uložit do Citace PRO