HAVLÁSEK, Michal. Fluid-Structure Interaction between Structural Components of Hydraulic Turbine and Fluid Flow [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203252. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.

Uložit do Citace PRO