SKLENÁŘ, Filip. Vliv výpadku primárních letových informací na bezpečnost a spolehlivost letadlové techniky [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203257. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Hlinka.

Uložit do Citace PRO