HÁJEK, Petr. Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203264. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Švancara.

Uložit do Citace PRO