POLOPRUTSKÁ, Tereza, Michal NOVÁČEK a Petra OPPELTOVÁ. Case Study of Selected Nature Swimming Pools in the South Moravian Region. Ekológia [online]. Sciendo, 2021, 40(4), 312-324 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1335-342X. Dostupné z: doi:10.2478/eko-2021-0033

Uložit do Citace PRO