MELICHAR, Tomáš, Lenka MÉSZÁROSOVÁ, Jiří BYDŽOVSKÝ, Matěj LÉDL a Silvestr VASAS. The effect of moisture on the properties of cement-bonded particleboards made with non-traditional raw materials. JOURNAL OF WOOD SCIENCE [online]. Springer, 2021, 67(1), 1-18 [cit. 2022-05-16]. ISSN 1435-0211. Dostupné z: doi:10.1186/s10086-021-02008-z

Uložit do Citace PRO