HAHN, Thilo, Diana VÁCLAVKOVÁ, Miroslav BARTOŠ, et al. Destructive Photon Echo Formation in Six-Wave Mixing Signals of a MoSe2 Monolayer. Advanced Science [online]. Wiley-VCH, 2022, 9(1), 1-13 [cit. 2022-06-29]. ISSN 2198-3844. Dostupné z: doi:10.1002/advs.202103813

Uložit do Citace PRO