ČMIEL, Vratislav, Larisa CHMELÍKOVÁ, Inna ZUMBERG a Martin KRÁLÍK. A Novel Gesture-Based Control System for Fluorescence Volumetric Data in Virtual Reality. SENSORS [online]. MDPI, 2021, 21(24), 1-21 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s21248329

Uložit do Citace PRO