CIGÁNKOVÁ, Hana. Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203296. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jozef Krajčovič.

Uložit do Citace PRO