MUSIL, Miloš. Automatizovaný návrh stabilních proteinů [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203300. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO