NOVOTNÝ, Ondřej. Zvyšování robustnosti systémů pro rozpoznávání mluvčích pomocí diskriminativních technik [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203301. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.

Uložit do Citace PRO