MILICHOVSKÝ, František, Pavel MRÁČEK a Lucie PROKOPOVÁ. Influence of marketing communication tools on customer’s purchase processes of erotic products in the Czech Republic. In: SHS Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2021, s. 1-7 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2261-2424. Dostupné z: doi:10.1051/shsconf/202112902012

Uložit do Citace PRO