HROMÁDKO, Luděk, Martin MOTOLA, Veronika ČIČMANCOVÁ, Roman BULÁNEK a Jan MACÁK. Facile synthesis of WO3 fibers via centrifugal spinning as an efficient UV-and VIS-light-driven photocatalyst. CERAMICS INTERNATIONAL [online]. Elsevier, 2021, 47(24), 35361-35365 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1873-3956. Dostupné z: doi:10.1016/j.ceramint.2021.09.079

Uložit do Citace PRO