POŘÍZKA, Jaromír; DIVIŠ, Pavel; ŠTURSA, Václav; PUNČOCHÁŘOVÁ, Lenka; SLAVÍKOVÁ, Zuzana et al. Impact of organic and integrated pest management on the elemental composition of wine and grapes in a season with high fungal pressure. Online. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY. 2021, roč. 26, č. 4, s. 871-891. ISSN 1644-2296. Dostupné z: https://doi.org/10.5601/jelem.2021.26.3.2051. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO