VÍTKOVÁ, Eva, Gabriela KOCOURKOVÁ, Lucie VAŇKOVÁ a Štěpán SLOVÁČEK. Comparison of the Performance Development of Construction Companies in the South Moravian Region of the Czech Republic: A Case Study. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2021, s. 1-10 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1757-899X. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/1203/2/022029

Uložit do Citace PRO