PEKÁRKOVÁ, Jana, Imrich GABLECH, Tatiana FIALOVÁ, Ondřej BÍLEK a Zdenka FOHLEROVÁ. Modifications of Parylene by Microstructures and Selenium Nanoparticles: Evaluation of Bacterial and Mesenchymal Stem Cell Viability. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology [online]. FRONTIERS MEDIA, 2021, 9(1), 1-11 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2296-4185. Dostupné z: doi:10.3389/fbioe.2021.782799

Uložit do Citace PRO