HAUSER, Filip. Autonomie umění mimo instituce umění [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203328. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.

Uložit do Citace PRO