SMUTNÝ, Jaroslav, Dušan JANOŠTÍK a Viktor NOHÁL. The use of the Hilbert Huang transformation in the testing of railway structures. Akustika [online]. Studio D - akustika, 2021, 40(1), 28-34 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1801-9064. Dostupné z: doi:10.36336/akustika20214029

Uložit do Citace PRO