KOUŘILOVÁ, Xenie, Iva PERNICOVÁ, Michaela VIDLÁKOVÁ, et al. Biotechnological Conversion of Grape Pomace to Poly(3-hydroxybutyrate) by Moderately Thermophilic Bacterium Tepidimonas taiwanensis. Bioengineering [online]. MDPI, 2021, 8(10), 1-13 [cit. 2023-02-07]. ISSN 2306-5354. Dostupné z: doi:10.3390/bioengineering8100141

Uložit do Citace PRO