SKOUMALOVÁ, Petra, Julie HOOVÁ, Petr RYŠÁVKA a Ivana MÁROVÁ. Stress Effect of Food Matrices on Viability of Probiotic Cells during Model Digestion. Microorganisms [online]. MDPI, 2021, 9(8), 1-17 [cit. 2023-02-07]. ISSN 2076-2607. Dostupné z: doi:10.3390/microorganisms9081625

Uložit do Citace PRO