KOZEL, Tomáš, Tomáš VLASÁK a Petr JANÁL. Possibilities of Using Neuro-Fuzzy Models for Post-Processing of Hydrological Forecasts. Water [online]. MDPI, 2021, 13(14), 1-15 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w13141894

Uložit do Citace PRO