KOUTNÍK, Ondřej a DOLEŽELOVÁ, Štěpánka. Použití kryptografie v soustavě tachografu. Online. Soudní inženýrství. 2022, roč. 32, č. 4, s. 3-8. ISSN 1211-443X. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/SI.2021.4.3. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO