CUPAL, Martin, Josef ČECH, Monika DOLEŽALOVÁ, Vítězslava HLAVINKOVÁ, Pavel KLIKA a Martina VAŘECHOVÁ. Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2022, 32(4), 29-33 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2021.4.29

Uložit do Citace PRO