POSPÍŠILOVÁ, Dagmar, Alena DAŇKOVÁ, Jindřich FRIČ a Karel POSPÍŠIL. Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2022, 32(4), 44-47 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2021.4.44

Uložit do Citace PRO