NIKOLOV, Daniel. Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Petra Okřinová.

Uložit do Citace PRO