ČERMÁK, Petr. Digitální zpracování analogových signálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Murina.

Uložit do Citace PRO