NOSEK, Jakub, Jan DOUŠA, Pavel VÁCLAVOVIC a Lukáš BĚLOCH. Geodetic Observatory Pecny GNSS Analysis Supporting Solid Earth Tide Modelling. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 640-645 [cit. 2023-09-24]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.640

Uložit do Citace PRO