HORENSKÝ, Dominik. Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 98-103 [cit. 2023-09-24]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.98

Uložit do Citace PRO