KŘEČKOVÁ, Magdalena. Preventivní údržba tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem pomocí navařování. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 152-157 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.152

Uložit do Citace PRO