VESELÝ, Petr. Závislost nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí na vlastnostech pojiva. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 171-176 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.171

Uložit do Citace PRO