JINDRA, Daniel a HRADIL, Petr. Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výstužou. Online. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 372-377. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/juniorstav.2022.372. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO