PIKNA, Ondřej, Rudolf HELA, Martin ŤAŽKÝ a Klára KŘÍŽOVÁ. Nové možnosti stanovení odolnosti cementových kompozitů proti abrazi. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 508-513 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.508

Uložit do Citace PRO