ZEMÁNEK, David a Lenka NEVŘIVOVÁ. Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 525-532 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.525

Uložit do Citace PRO