KOREKÁČOVÁ, Barbora. Monitorovanie variácií kontinentálneho ľadovca Austfonna pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-FO. In: Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021, s. 628-633 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-86433-76-9. Dostupné z: doi:10.13164/juniorstav.2022.628

Uložit do Citace PRO