GAŠPARÍK, Jozef, Vít MOTYČKA, Patrik ŠŤASTNÝ a Sylvia SZALAYOVÁ. Multi-Criteria Optimization of Mechanized Earth Processes and Its Impact on Economic and Environmental Sustainability. Sustainability [online]. MDPI, 2021, 14(1), 1-18 [cit. 2023-09-23]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su14010078

Uložit do Citace PRO