ROŠA, Angelina. Exploring the Role of Ethical Issues in the Context of Digital Transformation. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021, XV(38), 23-33 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2021.38.23

Uložit do Citace PRO