POSPÍŠIL, Lubomil a Otakar ŠVÁBENSKÝ. Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu. In: Družicové metody v geodézii a katastru 2022 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022, s. 65-72 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-86433-77-6. Dostupné z: doi:10.13164/seminargnss.2022.65

Uložit do Citace PRO