TARABA, Pavel. GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 – 2021 a jejich naplnění. In: Družicové metody v geodézii a katastru 2022 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022, s. 34-37 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-86433-77-6. Dostupné z: doi:10.13164/seminargnss.2022.34

Uložit do Citace PRO