ŠANTORA, Daniel. Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I. In: Družicové metody v geodézii a katastru 2022 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022, s. 42-52 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-86433-77-6. Dostupné z: doi:10.13164/seminargnss.2022.42

Uložit do Citace PRO