CHLÁDOVÁ, Zuzana. Užití BIM v rámci vodního hospodářství [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203578. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO