SVOBODA, Radovan. Konstrukce experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20358. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO