ŠENKOVÁ, Monika. Úprava hydraulických poměrů v prostoru rozdělovacího objektu čtyř usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203582. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.

Uložit do Citace PRO