PEŇÁZOVÁ, Gabriela. Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203590. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Vlastislav Salajka.

Uložit do Citace PRO