ŠPLÍCHAL, Bohumil. Porovnání spolehlivostních metod při stanovení návrhové únosnosti mostu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce David Lehký.

Uložit do Citace PRO