POLLÁKOVÁ, Lenka. Plná pálená cihla v současné době - perspektivy, možnosti, technologie [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203609. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.

Uložit do Citace PRO