VAŠÁTKO, David. Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203635. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.

Uložit do Citace PRO