PAZOUR, Martin. Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20364. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.

Uložit do Citace PRO