JAKUB, Tomáš. Využití alternativních pojiv do stmelených směsí z recyklátů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.

Uložit do Citace PRO