SKOŘEPOVÁ, Eliška. Využití dat pro systém hospodaření s vozovkou na silnicích II. a III. tříd k posouzení účinků vnějších vlivů na povrch vozovek [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO