VEITS, Lukáš. Rekonstrukce žst. Podivín [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.

Uložit do Citace PRO